Vem söker hjälp?

info_prevention_2

Alla kvinnor som kommer till Oum El Banine har en tragisk historia. De är oftast helt ensamma, många har sett sin familj för sista gången och de har ingenstans att vända sig. Några av kvinnorna har tidigare varit gifta men är nu skilda. Men de flesta är ogifta – de har ofta haft ett förhållande med en man som lovat dem giftermål, men som lämnat dem då de blivit gravida. Några har blivit utsatta för incest, andra har blivit våldtagna eller på annat sätt känt sig tvingade till ett sexuellt förhållande med en man.

Graviditeten kan alltså vara påtvingad, men den blir ändå kvinnans problem – det är endast hon som får ta konsekvenserna. Vid födseln kommer bara hennes namn att registreras. Att försöka ta saken till domstol för att få mannen att ta ansvar för barnet är inte ett alternativ då det troligen skulle leda till upp till ett års fängelse för dem båda eftersom de haft sex utan att vara gifta.

Många av kvinnorna som kommer till Oum El Banine är väldigt unga och kommer från fattiga familjer som bor i små byar i Atlasbergen. Många tillhör ursprungsbefolkningen, berberna (som idag utgör ca 30 % av Marockos befolkning). De flesta av dessa kvinnor har aldrig gått i skolan – om en familj har både söner och döttrar men inte tillräckligt med pengar att skicka alla till skolan prioriteras oftast sönerna. Många av kvinnorna är därför analfabeter och har istället arbetat sedan de var väldigt unga, kanske sedan de bara var några år gamla.

Även om de fattiga kvinnorna från bergen är i majoritet finns det på Oum El Banine kvinnor från alla samhällsklasser – behandlingen av kvinnor och synen på ogifta mödrar har stöd i alla lager i samhället. En del av kvinnorna har en bra utbildning och talar även franska, vilket är andraspråket i Marocko och det språk som används inom högre studier. Några av kvinnorna kommer från relativt rika familjer och de har antingen gjort uppror mot sina fäder och lämnat hemmet eller så har de kastats ut. Oavsett kvinnornas bakgrund har de något som förenar dem. Deras situation är till stor del densamma eftersom de blivit gravida utan att vara gifta – och i mångas ögon har de därmed inget värde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *