Syften och handlingsplan

Syften

1. Att förhindra att barn blir övergivna:

 • Bedriva kampanjer för familjeplanering och sexualundervisning
 • Arbeta mot anställning av unga flickor som hushållerskor/pigor
 • Öppna för en lagstiftning som skyddar unga, kvinnliga offer för sexuella övergrepp

2. Att stödja utsatta, ensamma mödrar genom att:

 • Organisera och samordna före och efter födseln och med kvinnornas tillåtelse skydda deras barn (genom rådgivning, medicinsk hjälp och uppföljningar genom administrativa och juridiska åtgärder)
 • Öppna strukturerna för bemötande av dessa mödrar och deras barn

3. Att arbeta för en social återintegrering av dessa mödrar genom att:

 • Möjliggöra återintegrationen i en familjär miljö
 • ]Motverka analfabetism
 • Erbjuda en professionell utbildning – realistisk och enkel men med kvalitet
 • Assistera i sökandet efter ett arbete
 • Skapa kooperativ
 • Ta ett övergripande ansvar för att undvika att mödrarna och deras barn utsätts för exploatering eller på annat sätt far illa

4. Att organisera informations- och påverkanskampanjer i syfte att få mödrarna och deras barn officiellt registrerade

5. Att, om nödvändigt, även ta brottsmål till domstol för att försvara mödrarna och deras barn

img_5141

Handlingsplan

Oum El Banines arbete täcker ett stort humanitärt och socialt område. Arbetet innebär en daglig kamp mot exkludering, men organisationen lyckas ändå garantera:

 • Bemötande, samtal och psykologisk assistens till utsatta kvinnor
 • Logi åt mödrarna och deras barn under de tre månader som bedöms nödvändigt för att finna ett annat alternativ för deras situation
 • Stöd i administrativa åtgärder för att registrera den nyfödda och dess mor
 • Återintegration i en trygg, familjär miljö
 • Medicinsk, juridisk och administrativ hjälp
 • Ekonomiskt och materiellt stöd (kläder, matvaror, etc.)
 • Stöd i sökandet efter ett arbete och en bostad
 • Professionell utbildning för att underlätta för kvinnorna att återgå till ett aktivt liv
 • Passning av barnen i daghemmet eller av andra barnskötare som godkänts av organisationen, vilket möjliggör för mödrarna att ha ett arbete
 • Övergripande ansvar för barnen upp till en ålder av tre år
 • Utbildning i barnavård, familjeplanering, preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *