Resultat och framtidsperspektiv

Resultat

Oum El Banine garanterar ensamma, utsatta mödrar ett bemötande, ett psykologiskt stöd och ett övergripande ansvar under den mest kritiska perioden för att sedan stödja dem i arbetet med att återintegreras i samhället. Det slutliga målet har varit att förbereda dessa kvinnor för ett liv som ensamstående föräldrar.

Varje år hjälper man omkring ett hundratal gravida, ogifta kvinnor och har så gjort sedan starten 2001. Således har närmare 2000 barn blivit räddade från att överges och både kvinnorna och barnen har fått en chans i livet de annars inte skulle ha fått. I många fall bedöms det omöjligt med hänsyn till kvinnans säkerhet, men Oum El Banine har i åtskilliga fall lyckats återförena kvinnorna med deras familjer.

Alla bebisar som fötts hos Oum El Banine har genom juridiska åtgärder blivit officiellt registrerade. Dessutom har ytterligare ca tusen som sökt hjälp av andra skäl fått stöd av organisationen, och i vissa fall blivit slussade vidare till andra organisationer, exempelvis kvinnor som blivit lämnade av sina makar, kvinnor som blivit våldtagna, misshandlade eller utsatta för andra övergrepp.

En annan viktig del av verksamheten är det förebyggande informationsarbetet som syftar till att öka medvetenheten om hälsa och juridiska rättigheter hos de skyddssökande kvinnorna men även hos andra unga flickor och kvinnor. Genom detta arbete har många tusen kvinnor gjorts medvetna om sin situation, om deras grundläggande juridiska rättigheter, om hälsa/graviditet, preventivmedel mm för att stärka kvinnors självkänsla och självständighet och för att undvika en situation där kvinnor tvingas lämna bort sina barn.

Framtidsperspektiv

Oum El Banine är en målmedveten organisation med framtidsplaner. Perspektiven för framtiden står i anknytning till organisationens syften:

  • Att fortsätta driva och ytterligare utveckla samtliga pågående projekt, till exempel att kunna ha daghemmet öppet 24/7, för att möjliggöra för kvinnorna att ta till exempel skiftarbeten och ändå kunna ha en trygg placering för sina barn
  • Att utöka projektet med förebyggande information i hela regionen kring Agadir (Souss Massa Darâaregionen)
  • Att ytterligare befrämja professionell utbildning för kvinnorna
  • Att ge stöd och samarbeta med andra frivilligorganisationer samt att utveckla nätverket för organisationer som arbetar för utsatta mödrar och deras barn i Soussområdet

För närvarande ligger dessa planer dock långt fram i tiden. I nuläget handlar det om att kunna driva verksamheten vidare som man gjort tidigare. Det största hindret för Oum El Banines arbete är oregelbundna och otillräckliga ekonomiska resurser. I budgeten prioriteras det allra nödvändigaste, såsom mat, mediciner, blöjor, mjölkpulver mm. Exempelvis finns det aldrig några pengar avsatta för att köpa kläder, sängkläder, handdukar eller liknande, vare sig till kvinnorna eller deras barn. Allt sådant får man förhoppningsvis genom gåvor från organisationer och privatpersoner.

Trots en mycket stram budget finns ändå risken att det inte kommer att finnas tillräckligt med resurser hela året för att kunna ge tillräcklig hjälp till alla de kvinnor som söker sig till organisationen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *