Presentation

allmänt 6

Oum El Banine är en ideell, humanitär organisation som är verksam i Agadir i Marocko. Den är fristående och arbetar politiskt oberoende. Organisationens huvudsyfte är att ge direkt stöd till utsatta kvinnor och i synnerhet ensamma mödrar, vilka är de allra mest exkluderade kvinnorna i det marockanska samhället. Arbetet kännetecknas av en permanent och kvalificerad personal inom olika discipliner. Dessutom samarbetar man med till exempel jurister, läkare, farmaceuter och psykologer.

Oum El Banine leds av en styrelse bestående av elva personer, både kvinnor och män, alla med olika socioprofessionella erfarenheter. Denna styrelse väljs av organisationens generalförsamling och de två med övergripande ansvar inom det sociala respektive det administrativa området.

Oum El Banine har även tio anställda, varav: en ekonomi/administrativt ansvarig, en socialassistent, fem barnskötare, en ansvarig för kök och städning på daghemmet samt två ansvariga för hemmet där mödrarna bor. Organisationen består av ett daghem, som drivs i organisationens lokaler, samt även en lägenhet i området Essalam i Agadir som fungerar som ett hem, ett skyddat boende för mödrarna och deras barn under den mest kritiska perioden. Arbetet leds av Oum El Banines grundare, Mahjouba Edbouche.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *