Kvinnohemmet

Hemmet som Oum El Banine driver kallas på franska “la foyer”. Det är ett skyddat boende, bestående av en tvårumslägenhet om 75 kvm, belägen i området Essalam i Agadir. Där erbjuds kvinnorna boende under månaderna före och efter förlossningen. Där finns plats för ca 6-7 kvinnor i taget och det är alltid fullbelagt. Beroende på om det finns plats och hur deras hälsotillstånd är kommer kvinnorna till detta boende när en eller två månader återstår av graviditeten. Efter födseln kan de sedan stanna ytterligare ca 40 dagar. Om komplikationer har uppstått, eller mor eller barn på annat sätt inte mår bra när dessa 40 dagar har passerat får de naturligtvis stanna så länge de behöver.

2014-12-02 15.25.52

På kvinnohemmet får kvinnorna ekonomisk, medicinsk och psykologisk hjälp och de som behöver kan även få stöd genom administrativa och juridiska åtgärder. Syftet med kvinnohemmet är att göra det så likt ett hem som möjligt. Eftersom kvinnorna stötts ut av sina egna familjer blir de andra kvinnorna ofta som en ny familj för dem. Lägenheten är liten och fyller inte riktigt de behov man har, men man försöker ändå att skapa en trygg miljö för kvinnorna och deras bebisar.

fullsizerender

Efter förlossningen förbereds kvinnorna sedan för ett liv som ensamstående föräldrar. Det krävs ofta psykologisk hjälp och ett mentalt stöd eftersom ensamstående kvinnor står på botten av samhället. Kvinnorna får hjälp att stärka sitt självförtroende och de informeras om sina grundläggande rättigheter. De får även praktisk hjälp – de kan få lära sig att läsa och skriva eller få en enkel yrkesutbildning.

När kvinnorna lämnar kvinnohemmet ordnar Oum El Banine en bostad åt dem och betalar första hyran. Oftast handlar det om att de kan få hyra ett litet rum någonstans, oftast med delat badrum och utan någon tillgång till riktigt kök. Detta är en väldigt vanlig bostadsform, för den som inte har råd med en dyr hyra.

Upp till att barnen är tre år kan mödrarna lämna dem på Oum El Banines daghem, efter det tar andra organisationer över. Kvinnorna själva kan ofta få arbete på någon av fabrikerna inom Agadirs fiskeindustri, i något restaurangkök eller som hushållerskor i familjer. Det är inga högt kvalificerade arbeten, det är svårt att få även för de kvinnor som gått i skolan och kan läsa och skriva, men dessa arbeten innebär en möjlighet för kvinnorna att kunna försörja sig själva och sina barn. Oum El Banine säkerställer att kvinnan har en möjlighet att försörja sig innan hon lämnar la foyer.

Ibland kan Oum El Banine även fungera som en länk mellan kvinnorna och deras familjer. Det är Oum El Banine som tar den första kontakten med familjerna och ibland åker en representant för organisationen för att träffa kvinnornas föräldrar och få dem att acceptera sin dotters situation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *