Informationsarbete

info_prev1

Oum El Banine erbjuder utsatta kvinnor och barn ett akut stöd, men det finns även en långsiktig ambition med verksamheten. En lika viktig del av arbetet är den informationskampanj som drivs i förebyggande syfte. Sexualundervisning i skolan är förbjudet och unga människor saknar därför ofta grundläggande kunskaper om sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel.

Det finns ofta stora brister i kunskaper om juridiska rättigheter och ett stort behov att diskutera attityder och värderingar – exempelvis när det gäller barns och kvinnors rättigheter och situationen för ensamstående mödrar. Informationsprojektet startade 2005 och har drivits i samarbete med en belgisk organisation med en budget separat från Oum El Banines övriga arbete.

För Oum El Banine är det viktigt att göra information tillgänglig för alla och det förebyggande arbetet riktar sig speciellt till unga kvinnor och flickor i riskzonen och framförallt till dem som inte kan tillgodogöra sig information på andra sätt. På landsbygden är mer än 80 % av kvinnorna analfabeter och dessa kvinnor lever ofta isolerat i mindre byar.

Oum El Banines informatör åker därför ofta ut på landsbygden och upp i bergen för att samla kvinnor till möten där de informeras om hälsa, graviditet/preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar. De görs även medvetna om sina grundläggande juridiska rättigheter – och man arbetar för att stärka kvinnors självkänsla. Målet är att få kvinnor att känna att rättigheter är ett verktyg som de kan och vågar använda sig av.

Oum El Banines informatör är även ute på skolor i Agadir och föreläser om dessa ämnen för att skapa en medvetenhet hos unga personer. Varje år deltar ca 2000 kvinnor och skolungdomar i möten eller workshops arrangerade av Oum El Banine där de har informerats om sina rättigheter.

Man arbetar även mera långsiktigt för en lagstiftning som bättre skyddar kvinnor och för att få kvinnorna och deras barn automatiskt registrerade i de officiella registren. Det finns även en ambition att påverka människors attityder och föra upp frågan om ogifta mödrar och deras status till debatt i samhället.

Notering: Sedan 2015 ligger informationsarbetet nere pga bristande ekonomiska resurser. Hjälpsökande kvinnor informeras om sina och deras barns rättigheter, men något uppsökande, förebyggande arbete på landsbygden eller i skolor sker ej. Ny samarbetspartner och finansiär för detta arbete sökes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *