Ekonomisk redovisning

Sedan insamlingen i Sverige startade sommaren 2007 och fram till idag (2018-11-20) har ca 477 000 kronor samlats in genom bidrag från framförallt privatpersoner, men även några föreningar och grupper. Vid ett trettiotal tillfällen har pengar överförts till Oum El Banines marockanska bankkonto. Ca 30 000 kronor har också skickats direkt till Oum El Banine efter olika insamlingsaktiviteter utan att ha mellanlandat på detta kontot. Totalt blir det alltså hela 507 000 kr.

Oftast överförs 10 000 marockanska dirhams åt gången, och hur mycket detta motsvarar i svenska kronor har varierat, exempelvis på grund av finanskrisen 2008-2009 då den svenska kronan tappade mycket gentemot många valutor. 10000 dirham har därför motsvarat allt emellan 7900 och 9800 SEK. Ett stort tack till alla givare – pengarna gör skillnad för Oum El Banine!

Kostnader

Varje överföring till Marocko kostar 50 kr. Utöver dessa kostnader finns inga andra omkostnader. Allt arbete i Sverige sker ideellt, årsavgiften för hemsidan och andra eventuella omkostnader betalas privat.

Ahddane
Sedan Oum El Banines lillasysterorganisation “Association Ahddane” startades av Mahjouba Edbouche i september 2012 har även pengar samlats in till denna organisation. Ahddane ligger i Dcheira utanför Agadir – ett socialt utsatt område. Ahddane hjälper ensamstående mödrar och deras barn på liknande sätt som Oum El Banine, men har också en lite bredare målgrupp. Alla kvinnor och barn som behöver hjälp kan få det hos Ahddane. Många gånger handlar det om praktisk, administrativ och juridisk hjälp då kvinnor och barn behöver hjälp att bli folkbokförda. Omkring 84 000 kr har samlats in och skickats till Ahddane – pengar som har kunnat rädda liv på utsatta kvinnor och barn (2018-11-20).

Det ska också nämnas att ni är många som har besökt Oum El Banine och Ahddane och på plats handlat matvaror, blöjor, bindor, mjölkpulver mm till stora värden. Dessa summor syns inte här ovan, men gåvorna har mottagits med stor tacksamhet från oss alla. TACK!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *